Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

Các ý chính trong bài viết

Hàm Weekday trong Excel được dùng để xác định thứ trong tuần của một ngày cụ thể nào đó. Hàm này thường được dùng khi lập kế hoạch và lên lịch làm việc cho dự án kinh doanh với chức năng loại bỏ các ngày cuối tuần khỏi khung thời gian nhất định. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Weekday trong Excel kèm theo ví dụ minh họa cụ thể

Giới thiệu về hàm Weekday

Hàm Weekday cho ta kết quả các thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Hàm trả về giá trị là một số từ 1 đến 7, con số đó là đại diện của một ngày trong tuần. Số 1 là chủ nhật, từ số 2 đến số 7 tương đương là thứ 2 cho đến thứ 7 trong tuần. Tất cả đều được quy ước mặc định là số nguyên.

Hàm Weekday này thường được sử dụng nhiều nhất khi cần tính toán ngày tháng năm cần trả về là thứ mấy trong năm của bảng Excel. Chúng xuất hiện nhiều trong bảng tính toán của nhân sự và bảng biểu.

Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,[return_type])

Trong đó:

 • Serial_number:  Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Return_type:  Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ.
  return_type  [Kiểu trả về] Ý nghĩa 
  1 Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy).

  Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần return_type

  2 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  3 Trả về số theo thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  11 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  12 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  13 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  14 Trả về số theo theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  15 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  16 Trả về số theo thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  17 Trả về số theo thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

Ví dụ về cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

Ví dụ minh họa: Xác định thứ trong tuần của các ngày tháng trong bảng dưới đây

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday trong Excel

Cách 1: Sử dụng hàm Weekday kết hợp Choose

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan