Tổng hợp các hàm Excel nâng cao mới nhất 2021 kèm ví dụ minh họa

Các ý chính trong bài viết

Các hàm Excel nâng cao giúp bạn xử lý nhanh chóng những dữ liệu phức tạp hơn để làm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Bài viết dưới đây huongdanvui.com sẽ tổng hợp cho các bạn danh sách các hàm nâng cao phổ biến trong Excel cùng ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung hơn.

1- Hàm VLOOKUP – Hàm Excel nâng cao

Hàm Vlookup thường được sử dụng để tìm và tra cứu dữ liệu trong một bảng tính.

Cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

 • lookup_value: Giá trị dùng để tìm
 • table_array: Bảng giá trị để dò, sử dụng giá trị tuyệt đối bằng dấu $
 • col_index: Thứ tự các cột cần lấy dữ liệu trong bảng giá trị dò, tính từ trái qua phải.
 • range_lookup: Phạm vi tìm kiếm. TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

Ví dụ minh họa: Xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây

Ví dụ minh họa hàm Excel nâng cao VLookup
Ví dụ minh họa hàm Excel nâng cao VLookup

Ở cột D6 bạn sử dụng công thức hàm: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)
Khi đó kết quả thu được như sau

Kết quả sau khi sử dụng hàm VLOOKUP
Kết quả sau khi sử dụng hàm VLOOKUP

2- Hàm DCOUNTA

Hàm DCOUNTA là hàm nâng cao trong Excel. Chúng thường được sử dụng để đếm các ô không trống trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định

Cú pháp hàm: DCOUNTA(database, field, criteria)

Trong đó:

 • Database: Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu. Hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề cho mỗi cột.
 • Field: Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột
 • Criteria: Phạm vi ô chứa điều kiện. Bạn có thể dùng bất kì phạm vi nào nhưng phải chứa ít nhất 1 tiêu đề cột và 1 ô chứa điều kiện dưới ô tiêu đề cột.

Ví dụ minh họa: Tính số lượng mặt hàng đã được giảm giá

Tại ô kết quả, bạn nhập công thức hàm sau =DCOUNTA(A6:D12,D6,C2:C3), sau đó bấm Enter.

Ví dụ minh họa hàm Excel DCOUNTA
Ví dụ minh họa hàm Excel DCOUNTA

Khi đó kết quả trả về là 4 – có 4 mặt hàng được giảm giá.

Kết quả khi sử dụng hàm Excel DCOUNTA
Kết quả khi sử dụng hàm Excel DCOUNTA

3- Hàm Excel nâng cao – Hàm Choose

Hàm Choose là hàm có chức năng trả về một giá trị trong danh sách các đối số. Hàm Excel nâng cào này có thể sử dụng trên tất cả các phiên bản Excel hiện nay.

Cú pháp hàm: CHOOSE(index_num, value1, [value2], …)

Trong đó:

 • Index_num: Vị trí của giá trị trả về
 • Value: Các giá trị trong danh sách, tối đa 255 giá trị.

Ví dụ minh họa: Tìm số điểm của bạn đứng thứ 2 trong danh sách các bạn có điểm toán.

Ví dụ minh họa hàm Choose
Ví dụ minh họa hàm Choose

Khi đó kết quả trả về là 5 – là giá trị của vị trí thứ 2 trong danh sách các ô được chọn

Kết quả trả về khi sử dụng hàm Choose
Kết quả trả về khi sử dụng hàm Choose

4 – Hàm DGET

Hàm DGET là hàm nâng cao cho phép người dùng trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu

Cú pháp hàm: DGET(database, field, criteria)

Trong đó:

 • Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu
 • Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột
 • Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện

Chú ý:

 • Lỗi #VALUE: Không có giá trị nào thỏa mãn điều kiện
 • Lỗi #NUM: Có quá nhiều bản ghi thỏa mãn điều kiện

Ví dụ minh họa: Cho bảng như hình dưới

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Excel nâng cao DGET
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Excel nâng cao DGET
 • Với điều kiện “Giảm giá 5%“, sử dụng công thức hàm: =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) ta trích được kết quả như sau.
Kết quả trả về khi sử dụng hàm DGET
Kết quả trả về khi sử dụng hàm DGET
 • Với điều kiện “*?%” ,sử dụng công thức =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) thu được kết quả là  #NUM!  vì có quá nhiều kết quả thỏa mãn điều kiện
Kết quả trả về khi sử dụng hàm DGET
Kết quả trả về khi sử dụng hàm DGET
 • Với điều kiện “*2%” , sử dụng công thức =DGET(A7:G15;G7;G2:G3) ta được kết quả  #VALUE! vì không có kết quả nào thõa mãn điều kiện
Kết quả trả về khi sử dụng hàm Excel DGET
Kết quả trả về khi sử dụng hàm Excel DGET

5 – Hàm DSUM

Hàm DSUM  có chức năng tính tổng 1 trường hay 1 cột trong cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước

Cú pháp hàm: DSUM(database, field, criteria)

Trong đó:

 • Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu
 • Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột
 • Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện

Ví dụ: Tính tổng điểm của các bạn có giới tính Nam.

Nhập công thức hàm như hình dưới, sau đó nhấn Enter

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DSUM
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DSUM

Khi đó kết quả trả về là 108 – là tổng điểm của các bạn có giới tính Nam trong cột tổng điểm

Kết quả trả về khi sử dụng hàm DSUM
Kết quả trả về khi sử dụng hàm DSUM

Bài viết này mình đã giới thiệu một số hàm nâng cao trong excel được sử dụng phổ biến kèm theo ví dụ minh họa cụ thể. Những hàm nâng cao có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các hàm điều kiện khác để hỗ trợ tính toán nhanh hơn với các phép toán phức tạp. Ngoài ra trong Excel còn có rất nhiều hàm nâng cao khác, các bạn có thể xem thêm tất cả các hàm mình đã tổng hợp trong mục NỘI DUNG KHÓA. Để MỞ KHÓA mục NỘI DUNG KHÓA, các bạn làm như sau:

 • Bước 1: Click vào mục VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MẬT KHẨU
 • Bước 2: Nhập mật khẩu vào ô nhập khẩu và bấm XEM NGAY
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan