Thủ thuật hệ thống

Hàm SUBTOTAL trong Excel có chức năng tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Trong hàm còn hỗ trợ thêm 11 function, nhờ đó nó có sức...
Excel không chỉ là một bảng tính để xử lý dữ liệu mà còn hỗ trợ người dùng vẽ hình một cách nhanh chóng và tiện lợi. Thậm chí công cụ vẽ...
Nếu dữ liệu trên trang tính của bạn chứa nhiều khoảng trống không cần thiết gây mất thẩm mỹ. Bạn muốn loại bỏ chúng nhưng nếu sử dụng phương pháp...
Đối với những người thường xuyên phải lập bảng tính lương, lập hóa đơn…trên Excel thì việc đổi số thành chữ tự động sẽ giúp tiết kiệm thời gian và...
Các theo tác Undo (quay lại ) trên các phần mềm Word, Excel đều có giới hạn. Thao tác Undo này giúp bạn quay lại các bước mà mình đã...