Hướng dẫn chi tiết cách tính thâm niên trong Excel

Các ý chính trong bài viết

Trong nhiều công ty hiện nay, khi tính lương hàng tháng cho nhân viên sẽ có tính thêm phụ cấp thâm niên theo số tháng làm việc ở công ty. Chính vì vậy bạn cần phải biết cách tính thâm niên trong Excel để thuận tiện cho việc làm lương. Bài viết dưới đây huongdanvui.com sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này!

 Cách tính thâm tiên công tác trên Excel

Để tính thâm niên công tác cho nhân viên, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở bảng tính danh sách các nhân viên cần tính thâm niên

Mở bảng tính danh sách các nhân viên cần tính thâm niên
Mở bảng tính danh sách các nhân viên cần tính thâm niên

Bước 2. Bạn đặt con trỏ chuột tại ô cần điền thâm niên công tác. Sau đó nhập vào công thức sau:

=DATEDIF(C3;TODAY();”y”)&” năm “&DATEDIF(C3;TODAY();”ym”)&” tháng “&DATEDIF(C3;TODAY();”md”)&” ngày”

Trong đó:

 • DATEDIF: Hàm sử dụng để đếm ngày, tháng năm
 • C3: Vị trí đầu tiên ở bảng ký hợp đồng tương ứng với ngày bắt đầu.
 • TODAY: Kết quả ngày cuối trả về giá trị hôm nay
 • “y”: Đếm số năm giữa, cũng chỉ lấy phần nguyên
 • “ym”: Trả về số tháng lẻ của năm khi trừ 2 khoảng thời gian
 • “md”: Trả về số ngày lẻ của tháng
Nhập công thức tính thâm niên trong Excel
Nhập công thức tính thâm niên trong Excel

Bước 3. Lúc này trong cột thâm niên sẽ hiện ra kết quả của từng nhân viên như hình dưới.

Kết quả thâm niên công tác của nhân viên
Kết quả thâm niên công tác của nhân viên

Giới thiệu về hàm tính thâm niên DATEDIF()

Hàm Date IF cho phép người sử dụng đếm số ngày, tháng, năm từ thời điểm xác định cho trước đến một thời điểm khác cho trước hoặc chính thời điểm hiện tại. Hàm này trả về kết quả dạng đếm theo ngày tháng. DateDIF thường được sử dụng trong việc tính toán khoảng cách ngày tháng với độ chính xác cao, có nhiều kiểu trả về và dễ sử dụng.

Cấu trúc hàmDATEDIF(Ngay_dau,Ngay_cuoi,Tuy_chon)

 • Ngay_dau: Ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần tính toán
 • Ngay_cuoi: Ngày kết thúc của khoảng thời gian cần tính toán
 • Tuy_chon: Tùy chọn kết quả trả về. Có 6 kiểu để trả kết quả về khi bạn tính thâm niên công tác trên Excel, đó là:
  • d: Hàm sẽ trả về số ngày giữa 2 khoảng thời gian.
  • m: Hàm sẽ trả về số tháng (chỉ lần phần nguyên) giữa 2 khoảng thời gian.
  • y: Hàm sẽ trả về số năm giữa hai khoảng thời gian (chỉ lần phần nguyên)
  • yd: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian (số ngày chưa tròn năm)
  • ym: Hàm sẽ trả về số tháng lẻ của năm giữa hai khoảng thời gian (số tháng chưa tròn năm)
  • md: Hàm sẽ trả về số ngày lẻ của tháng giữa hai khoảng thời gian (số ngày chưa tròn tháng)

Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết cách tính thâm niên công tác trên Excel với hàm DatedIF. Ngoài ra đây là hàm rất hay được sử dụng trong việc tính toán ngày tháng. Hãy áp dụng nó một cách linh hoạt để phục vụ cho công việc của mình nhé!

Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan