Hàm DSUM trong Excel – Cách dùng và ví dụ minh họa

Các ý chính trong bài viết

Hàm Dsum trong Excel dùng để tính tổng với một điều kiện cho trước trong một trường hoặc một cột của một cơ sở dữ liệu. Hàm này giúp bạn tính toán dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Cách sử dụng hàm Dsum khá đơn giản, bài viết dưới đây huongdanvui.com sẽ hướng dẫn bạn áp dụng hàm trong những ví dụ cụ thể.

Giới thiệu về hàm DSUM trong Excel

Hàm DSUM là hàm tính tổng các số trong một trường hay một cột của một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu ứng với các điều kiện cho trước.

Cú pháp hàm: =DSUM(database, field, criteria)

Trong đó:

  • Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả cột tiêu đề. Database phải có tiêu đề cột trùng với các Fields trong dãy ô Criteria. Đây là giá trị bắt buộc.
  • Field: Đây là giá trị bắt buộc. chỉ rõ tên cột dùng để tỉnh tổng các số liệu. Có thể nhập tên tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép “”, hoặc dùng 1 số thể hiện vị trí cột trong danh sách không dùng dấu ngoặc kép, hoặc tham chiếu tới tiêu đề cột muốn tính tổng.
  • Criteria: phạm vi ô chứa điều kiện muốn hàm kiểm tra. Đây là giá trị bắt buộc.

Lưu ý khi sử dụng hàm DSUM 

  • Có thể sử dụng phạm vi bất kỳ cho criteria nếu phạm vi đó chứa ít nhất 1 nhãn cột và ít nhất 1 ô bên dưới tiêu đề cột mà sẽ xác định điều kiện cho cột đó.
  • Không đặt phạm vi điều kiện ở dưới danh sách vì như thế sẽ không có chỗ để thêm các thông tin khác vào danh sách.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DSUM

Cho bảng dữ liệu như sau:

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DSUM
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DSUM

Ví dụ 1: Tính tổng số tiền đã bán của sản phẩm iPhone

Bước 1: Đầu tiên ta sẽ tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM để tính tổng tiền đã bán của các sản phẩm iPhone. Điều kiện cho hàm DSUM là iPhone*.

Tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM
Tạo phạm vi điều kiện cho hàm DSUM

Bước 2: Nhập công thức hàm sau: =DSUM(A6:E13;”Thành Tiền”;C2:C3).

Trong đó:

  • A6:E13: phạm vi cơ sở dữ liệu chứa cột cần tính tổng và cột chứa điều kiện cần kiểm tra.
  • “Thành Tiền”: tiêu đề cột sẽ sử dụng giá trị trong cột đó để tính tổng.
  • C2:C3: phạm vi điều kiện chứa tiêu đề cột và 1 giá trị điều kiện.
Nhập công thức hàm
Nhập công thức hàm

Sau khi nhập công thức hàm, bạn nhấn Enter. Khi đó sẽ được kết quả tổng tiền như hình dưới

Kết quả sau khi áp dụng hàm DSUM
Kết quả sau khi áp dụng hàm DSUM

2. Tính tổng tiền sản phẩm đã bán có số lượng lớn hơn hoặc bằng 5.

Bước 1: Tạo phạm vi điều kiện với tiêu đề cột là số lượng bán và giá trị điều kiện là >=5

Tạo phạm vi điều kiện cho hàm
Tạo phạm vi điều kiện cho hàm

Bước 2: Nhập công thức sau =DSUM(A6:E13;E6;C2:C3) sau đó nhấn Enter.

Nhập công thức rồi nhấn Enter
Nhập công thức rồi nhấn Enter

Kết quả sẽ hiển thị tổng số tiền các sản phẩm đã bán có số lượng >= 5 như hình dưới

Kết quả trả về
Kết quả trả về

Bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng hàm tính tổng có điều kiện – DSUM trong Excel. Ngoài ra mình còn tổng hợp một số ví dụ minh họa trong mục NỘI DUNG KHÓA bên dưới. Để xem các ví dụ này, bạn làm theo thao tác sau:

  • Bước 1: Click vào mục VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MẬT KHẨU
  • Bước 2: Nhập mật khẩu vào ô nhập khẩu và bấm XEM NGAY
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan