Cách dùng hàm Index trong Excel và ví dụ cụ thể

Các ý chính trong bài viết

Hàm Index cũng là một trong những hàm được sử dụng phổ biến trong Excel. Hàm này sẽ trả về một giá trị trong bảng dựa trên dựa trên số hàng và số cột được cung cấp trong bảng dữ liệu. Hãy cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hàm Index trong bài viết dưới đây nhé!

1 – Các dạng hàm INDEX trong Excel

Trong Excel có hai dạng biểu mẫu có sẵn của hàm INDEX, đó là

 • Hàm INDEX dạng mảng: trả về giá trị nằm ở điểm giao nhau của một hàng và cột dữ liệu cụ thể.
 • Hàm INDEX dạng tham chiếu: trả về tham chiếu ô của điểm giao nhau của một hàng và cột dữ liệu cụ thể.

2 – Hàm Index dạng mảng

Cú pháp hàm: =INDEX(Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

 • Array: phạm vi ô hoặc một hàng số mảng nào đó bắt buộc.
 • Row_num: chọn hàng trong mảng từ đó trả về một giá trị.
 • Column_num: chọn cột trong mảng từ đó trả về một giá trị.

Ví dụ 1: Cho danh sách một các học sinh như dưới đây. Hãy tìm tên học sinh biết tên học sinh đó ở hàng 2 cột 2.

Ví dụ minh họa cách dùng hàm Index
Ví dụ minh họa cách dùng hàm Index

Nhập công thức sau vào ô C9: =INDEX(B4:C7,2,2), sau đó nhấn Enter. Khi đó kết quả trả về là 10C, tương ứng với tên học sinh là Hoàng Trung Kiên.

Kết quả trả về khi dùng hàm Index
Kết quả trả về khi dùng hàm Index

2 – Hàm Index Excel dạng tham chiếu trong Excel

Công thức hàm: =INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

 • Reference: là vùng tham chiếu, đây là giá trị bắt buộc.
 • Row_num: bắt buộc, là chỉ số hàng mà từ đó trả về một tham chiếu.
 • Column_num: tùy chọn, là chỉ số cột mà từ đó trả về một tham chiếu.
 • Area_num: tùy chọn. Đây là số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1

Tiếp ví dụ 1, ta nhập công thức sau vào ô C9: =INDEX(B4:C7,2,1,1) rồi nhấn Enter. Kết quả trả về là tên học sinh ở hàng 2, cột 2 – Hoàng Trung Kiên

Kết quả trả về khi dùng hàm Index
Kết quả trả về khi dùng hàm Index

Bài viết dưới đây mình đã hướng dẫn các bạn cách áp dụng hàm INDEX dạng mảng và dạng tham chiếu. Ngoài việc sử dụng hàm độc lập, bạn còn có thể kết hợp hàm này với các hàm khác trong Excel để sử dụng hiệu quả các dữ liệu trong bảng tính của mình. Bạn có thể xem thêm các ví dụ minh họa về việc kết hợp hàm index trong mục NỘI DUNG KHÓA. Để mở khóa mục này, bạn làm theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Click vào mục VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MẬT KHẨU
 • Bước 2: Nhập mật khẩu vào ô nhập khẩu và bấm XEM NGAY
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan