Cách dùng hàm Choose trong Excel và ví dụ kèm theo

Các ý chính trong bài viết

Hàm Choose trong Excel là một hàm thông dụng trong quá trình thao tác các dữ liệu trên bảng tính. Hàm này sẽ trả về giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định hàm tìm kiếm. Đặc biệt việc sử dụng hàm Choose với các hàm khác khác mang lại sự hiệu quả cho công việc của người dùng. Bài viết dưới đây huongdanvui.com sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách sử dụng hàm này nhé!

Giới thiệu về hàm Choose trong Excel

Hàm Choose là hàm tìm kiếm một giá trị trong môt chuỗi các giá trị. Hay nói cách khác, hàm này tạo ra để trả về giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định.
Cú pháp hàm: =CHOOSE(index_num, value1, [value2]…)
Trong đó:

  • index_num: Vị trí của giá trị trả về. Đây là giá trị bắt buộc. Giá trị này phải là số từ 1 – 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 – 254.
    • Nếu index_num là 1 thì hàm CHOOSE trả về value1, nếu index_num là 2 thì hàm CHOOSE trả về value2,…
    • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách thì hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
    • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng
  • value1, value2,…: Đây là các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm, văn bản. Chúng có giá trị từ 1 – 254. value1 là đối số bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn.

Ví dụ minh họa cách dùng hàm Choose trong Excel

Cách sử dụng hàm Choose cơ bản

Ví dụ: Tìm số điểm Toán của bạn đứng thứ 2 trong danh sách dưới đây

Các bạn nhập hàm =CHOOSE(2, D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12).

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Choose cơ bản
Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Choose cơ bản

Khi đó kết quả trả về là 5 (bạn đứng thứ 2 trong danh sách có điểm Toán là 5)

Kết quả trả về khi dùng hàm Choose
Kết quả trả về khi dùng hàm Choose

Sử dụng hàm Choose kết hợp với hàm Sum

Cho bảng số liệu sau, hãy tính tổng số tiền thanh toán và tổng số lượng hàng hóa

Ví dụ minh họa khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum
Ví dụ minh họa khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum

Nhập công thức: =SUM(CHOOSE(2;C4:C9;E4:E9)) sau đó nhấn Enter. Khi đó ta thu được tổng số tiền phải thanh toán như hình dưới

Kết quả thu được khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum
Kết quả thu được khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum

Nhập công thức: =SUM(CHOOSE(1;D4:D9;E4:E9)) rồi nhấn Enter. Khi đó thu được tổng số lượng mặt hàng

Kết quả thu được khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum
Kết quả thu được khi dùng Choose kết hợp với hàm Sum

Dùng hàm Choose kết hợp với hàm Countif 

Hàm choose còn thường được kết hợp với hàm Countif – là hàm dùng để đếm với điều kiện nhất định. Ví dụ minh họa dưới đây, để đếm số lần AB xuất hiện trong bảng dữ liệu, ta dùng công thức: =COUNTIF(CHOOSE(1;B2:B6;C2:C6;D2:D6;E2:E6);”AB”)

Hàm Choose kết hợp với hàm Countif 
Hàm Choose kết hợp với hàm Countif

Với công thức này, hàm choose sẽ chọn vùng điều kiện vùng để cho hàm countif đếm trong vùng điều kiện các giá trị cần tìm. Sau khi nhấn enter kết quả trả về là 2.

Hàm Choose ít khi sử dụng độc lập mà thường được kết hợp với các hàm khác để phục vụ cho việc tìm kiếm, tính toán dữ liệu trong excel. Ngoài việc sử dụng với hai hàm mình ví dụ ở trên, nó còn kết hợp với rất nhiều các hàm nữa. Bạn có thể xem thêm ví dụ minh họa tại mục NỘI DUNG KHÓA bằng cách làm theo hướng dẫn sau.

  • Bước 1: Click vào mục VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MẬT KHẨU
  • Bước 2: Nhập mật khẩu vào ô nhập khẩu và bấm XEM NGAY
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan